Zarząd i Rada Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska pn. „Moje Miasto Słupsk”Paweł SzewczykPaweł Szewczyk, Prezes Zarządu Fundacji,

Od 2006 roku Radny Rady Miejskiej w Słupsku, od 2010 roku Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich. Zastępca Kierownika Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
Maciej KobylińskiMaciej Kobyliński, Członek Rady Fundacji, 

Prezydent Miasta Słupska od 2002 roku, pełnił również tą funkcję w latach 1986-1990. W latach 1994-1996 radny Rady Miejskiej w Słupsku, w latach 1996-1998 r. Wojewoda Słupski, w latach 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Pomorskiego i Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego. Tomasz Maciejewski, Członek Rady Fundacji,

Od 2005 roku Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Architekt, urbanista i planista przestrzenny; absolwent Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Poznańskiej.Joanna Pieczka, Członek Rady Fundacji, 

Kierownik Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. W latach 2000-2005 członek rady nadzorczej PGM Sp. z o.o. w Słupsku, praktyk z zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.


Krzysztof KidoKrysztof Kido, Członek Rady Fundacji,

Od 1994 roku Radny Rady Miejskiej, członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, przedsiębiorca,45) Andrzej Watemborski Andrzej Watemborski, Członek Rady Fundacji,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich, Kierownik Redakcji Radia Koszalin w Słupsku 


46) Bogusław DobkowskiBogusław Dobkowski, Członek Rady Fundacji,

Radny Rady Miejskiej w Słupsku, Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,


47) Tadeusz BobrowskiTadeusz Bobrowski, Członek Rady Fundacji,

Radny Rady Miejskiej w Słupsku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki,
 


Krystyna Mazurkiewicz - Palacz, Członek Rady Fundacji, p.o. Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku