Zarząd i Rada Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska pn. „Moje Miasto Słupsk”Paweł SzewczykPaweł Szewczyk, Prezes Zarządu Fundacji,
Samorządowiec, od 2006 roku Radny Miasta Słupska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich. Zastępca Kierownika Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku.Tomasz Maciejewski, Członek Rady Fundacji,

Od 2005 roku Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Architekt, urbanista i planista przestrzenny; absolwent Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Poznańskiej.Joanna Pieczka, Członek Rady Fundacji, 

Kierownik Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. W latach 2000-2005 członek rady nadzorczej PGM Sp. z o.o. w Słupsku, praktyk z zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.


Krzysztof KidoKrysztof Kido, Członek Rady Fundacji,

Samorządowiec, przedsiębiorca, od 1994 roku Radny Miasta Słupska, członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta oraz członek Komisji Rewizyjnej.
46) Bogusław DobkowskiBogusław Dobkowski, Członek Rady Fundacji,

Samorządowiec, Radny Miasta Słupska, członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.


47) Tadeusz BobrowskiTadeusz Bobrowski, Członek Rady Fundacji,

Samorządowiec, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz członek Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki.
 


Krystyna Mazurkiewicz - Palacz, Członek Rady Fundacji, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku