Zarząd i Rada Fundacji na Rzecz Rewitalizacji Miasta Słupska pn. „Moje Miasto Słupsk”Paweł SzewczykPaweł Szewczyk, Prezes Zarządu Fundacji,
Samorządowiec, od 2006 roku Radny Miasta Słupska, członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich. Zastępca Kierownika Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 PGM Sp. z o.o. w Słupsku.
Rada Fundacji:

1. Anna Rożek
2. Tadeusz Bobrowski
3. Bogusław Dobkowski
4. Tomasz Maciejewski
5. Krystyna Mazurkiewicz - Palacz
6. Edward Iwański
7. Tomasz Lesiak